Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E
    
Zarząd Koła Łowieckiego Nr 1 „PUSZCZA” w Piszu zobowiązuje wszystkich myśliwych wykonujących nęciska do pisemnego określenia ilości wykonywanych nęcisk ich lokalizacji oraz wszystkich wykonywanych przez myśliwych siadaków znajdujących się w naszych obwodach. Przypomina się że zgodnie z uchwałą WZ wszelkie nęciska oraz siadaki mają być uzgadniane z Zarządem Koła.

Zarząd Koła


Polityka cookies