Zarząd Koła


Zarząd  Koła

Prezes    -       Dziarkowski Stanisław   tel. 502 725 207
Łowczy  -        Maciuk Zbigniew                                 
Skarbnik -        Grajko Waldemar          tel. 509 626 905
Sekretarz  -     Huma Andrzej               tel. 505 317 010
Członek  -       Florczyk Andrzej           tel. 505 675 153


Komisja Rewizyjna


Dąbrowski Jan
Jabłoński Stanisław
 Gacki Andrzej
Kozioł Grzegorz


Polityka cookies