Terminarz

                  

 KALENDARZ POLOWAŃ

Jeleń szlachetny od 21 sierpnia do końca lutego
od 1 września do 15 stycznia
od 1 września do końca lutego
Jeleń sika od 1 października do 15 stycznia
Daniel od 1 września do końca stycznia
od 1 września do 15 stycznia
Sarna od 11 maja do końca września
od 1 października do 15 stycznia
Dzik cały rok
cały rok
cały rok
Muflon od 1 października do końca lutego
od 1 października do 15 stycznia
Borsuk od 1 września do końca listopada
 
Szakal Złocisty od 1 sierpnia do końca lutego
Tchórz
Kuna
(leśna i domowa)
od 1 września do końca marca
Lis od 1 czerwca do 31 marca
(na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok)
Jenot
Norka amerykańska
Szop pracz
przez cały rok
Piżmak od 11 sierpnia do 15 kwietnia
Zając szarak
Dziki królik
od 1 listopada do końca grudnia
w drodze odłowu do 15 stycznia
Bażant od 1 października do końca lutego
tylko w OHZ od 1 października do końca stycznia
Kuropatwa od 11 września do 21 października
w drodze odłowu do 15 stycznia
Kaczki (krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica) od 1 wrzesnia do 21 grudnia
Gęsi (zbożowa, białoczelna) od 1 września do 21 grudnia
(na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia)
Gęsi (gęgawa) od 1 września do 21 grudnia
(na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 15 stycznia)
Słonka od 1 września do 21 grudnia
Łyska od 1 wrzesnia do 21 grudnia
Gołąb grzywacz od 15 sierpnia do końca listopada
Jarząbek od 1 września do końca listopada


Przez cały rok wolno polować na
: borsuki, tchórze, kuny, szakale złociste na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew, oraz na piżmaki i norkę amerykańską na terenach rybackich obrębów hodowlanych.
 

Stan Prawny na 01.07.2022 r.
podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.06.2022 r
Stan prawny na  08.07.2021 r.
podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24.06.2021 r.
Stan prawny na  01.08.2017 r.
podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z 01.08.2017 r.
Stan prawny na 12.10.2009 r.
Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra środowiska z 22.09.2009 r.Polityka cookies