Zarząd Koła


Zarząd  Koła
 

 Prezes     -        Piotr Jabłoński                           
 Łowczy    -        Andrzej  Florczyk                    tel. 505 675 153
Skarbnik   -        Mirosław Banach                 
Sekretarz  -        Leszek Ciborowski
Członek    -        Robert Bukowski


Komisja Rewizyjna

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej  -  Danuta Poreda
Członek                                          -  Waldemar Grajko
Członek                                          -  Grzegorz Grzegorzewski
 
 
 


Polityka cookies